dich-vu-seo-tu-khoa-website

Các loại từ khóa chính trong SEO

Từ khóa là gì? Là những từ ngữ đại diện cho nhu cầu tìm kiếm của người dùng, để tìm kiếm, hay phục vụ một nhu cầu nào đó. 1 – Chúng ta có thể chia thành 3 loại từ khóa chính: – Từ khóa thương hiệu – Từ khóa tìm kiếm thông tin –[…]