IMG_2022(1)

Hình ảnh Buổi Offline Blend ảnh cho người mới bắt đầu, kết thúc 05/6/2015

Blend ảnh: Hình ảnh Buổi Offline Blend ảnh cho người mới bắt đầu, kết thúc 05/6/2015 >> Khóa học blend ảnh tháng 6 Sau đây là một số hình ảnh buổi offline về Blend ảnh diễn ra vào ngày 05/06/2015 vừa qua. Các bạn rất nhiệt tình, sôi nổi và thân thiện, học xong, xem[…]