tuvanthuonghieu

Tại sao cần sáng tác Slogan ?

Slogan là gì? Slogan hay khẩu hiệu là một câu ngắn gọn giúp truyền tải thông điệp mà tổ chức muốn đưa tới công chúng mục tiêu của họ. Trong lĩnh vực quảng bá thương hiệu, slogan thường truyền lợi ích sản phẩm, định vị thương hiệu, triết lý kinh doanh hoặc đặc tính thương[…]