Intellectual Property Protection

Bộ nhận diện thương hiệu là gì?

Bộ nhận diện thương hiệu là gì? Là hệ thống chuẩn mực, tập hợp các liên tưởng mà doanh nghiệp muốn xây dựng trong suy nghĩ của khách hàng. Nó được thể hiện qua hình ảnh, các nguyên tắc sử dụng như khẩu hiểu, logo hay đến các hạng mục văn phòng, thương mại điện[…]