bo-nhan-dien-thuong-hieu-gom-nhung-gi

Những điều cần biết khi thành lập doanh nghiệp trong năm 2018

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2018 Luật Trí Minh xin đưa ra những vấn đề liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp trong năm 2018,  theo quy định của Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH 13 như sau: 1. Đặt tên doanh nghiệp: Tên riêng- Tên riêng được[…]